نرم افزار ریپ و آرت کات کاتر

نرم افزار ریپ و آرت کات کاتر


کاربردهای  کلیدی نرم افزار ریپ و آرت کات کاتر
1- دارای محیطی واضح
2- سهولت در بهره گیری
3- دقیق بودن در اندازه گیری ها
4- عرضه چندین حالت گوناگون در برش MDF
5- نمودار مقیاس صرفه جویی درMDF و قسمت هزینه ها
6-امکان ذخیره کردن با تمام فرمت ها
7- صادرات به صورت XML و DXF
8- وارد کردن فایل های XML و Excel
9-و...

پرسش و پاسخ ( پاسخ به ایمیل شما نیز ارسال می گردد )