کاغذ کوتد

کاغذ کوتد

خصوصیات:

مناسب به منظور استفاده : Eco Solvent

دارای عرض : 107 – 91

دارای طول : 30 m

 

پرسش و پاسخ ( پاسخ به ایمیل شما نیز ارسال می گردد )