کاغذ فتو گلاسه

کاغذ فتو گلاسه

خصوصیات:

مناسب به منظور استفاده : داخلی و  Eco Solvent

دارای وزن واحد : 190g – 200g – 230g

دارای طول : 30 متر

دارای عرض : 91 _ 107

پرسش و پاسخ ( پاسخ به ایمیل شما نیز ارسال می گردد )