پارچه Eco Solvent NT شرکت نوین تاک

پارچه Eco Solvent NT شرکت نوین تاک

خصوصیات:

مناسب به منظور استفاده : Eco Solvent

طول : 30

عرض : 107 , 91

Waterproof

پرسش و پاسخ ( پاسخ به ایمیل شما نیز ارسال می گردد )