پارچه شبه بوم (150 گرم )

پارچه شبه بوم (150 گرم )

خصوصیات:

Waterproof

مناسب براي جايگزين کردن  داخلی

دارای طول : 30 m

دارای عرض : 152 _ 127 _ 107 _ 91

 

پرسش و پاسخ ( پاسخ به ایمیل شما نیز ارسال می گردد )