پارچه ساتن

پارچه ساتن

خصوصیات:

مناسب برای استفاده : داخلی

دارای طول : 30 m

دارای عرض : 152 , 107 , 91

 

پرسش و پاسخ ( پاسخ به ایمیل شما نیز ارسال می گردد )