پارچه براق ایرانی

پارچه براق ایرانی

خصوصیات:

مناسب برای دستگاهای : دستگاه Indoor

عرض : m100

طول : 30 m

 

پرسش و پاسخ ( پاسخ به ایمیل شما نیز ارسال می گردد )