فیلم لمینیت

فیلم لمینیت

فيلم لمينت

رنگ : مات و براق

طرح : گرم و سرد

انواع : 125 ميکرون , 100 ميکرون , 80 ميکرون , 75 ميکرون

عرض : 100

طول : 50 متري ، 100 متري فيلم Back Light ( پشت نور )

 

پرسش و پاسخ ( پاسخ به ایمیل شما نیز ارسال می گردد )