فیلم بک لایت ( پشت نور )

فیلم بک لایت ( پشت نور )

خصوصیات:

مناسب برای دستگاه :  داخلی

دارای عرض : 107 – 91

دارای طول : 30 m

 

پرسش و پاسخ ( پاسخ به ایمیل شما نیز ارسال می گردد )