فلکس چین نورا 20 انس

فلکس چین نورا 20 انس

خصوصیات:

نام برند : Bright Light

دارای عرض : 3/20  _ 3/00  _ 280 _ 265 _250 _ 225 _ 215 _ 200 _ 180 _ 165 _ 155 _ 145 _ 125 _ 115 _100 _90

دارای طول : 50 m

 

پرسش و پاسخ ( پاسخ به ایمیل شما نیز ارسال می گردد )