مرکب اکوسالونت Eco Solvent

مرکب اکوسالونت Eco Solvent

خصوصیات:

دارای غلظت : 3/5PL 

تعداد رنگ های موجود در مرکب : چهار رنگ اصلي

مناسب برای دستگاه های : Eco Solvent

دارای گالن : 1 ليتري

دارای سالونت :1 ليتري

 

پرسش و پاسخ ( پاسخ به ایمیل شما نیز ارسال می گردد )