مرکب اوت دور Outdoor

مرکب اوت دور Outdoor

خصوصیات:

دارای غلضت :  35PL  ، 42PL

تعداد رنگ های موجود : 4 رنگ اصلی

مناسب برای دستگاه های : بنر

دارای گالن : 5 لیتری

دارای سالونت: 5 لیتری

پرسش و پاسخ ( پاسخ به ایمیل شما نیز ارسال می گردد )