دستگاه لمینت گرم برقی NRHL-65

دستگاه لمینت گرم برقی NRHL-65

مهارت ها:

1- امکان قابلیت نوردهاي ساخته شده از سليکون

2- آسان شدن کارکرد دستگاه در دماي گوناگون

3- کيفيت لمينت بسیار خوب

پرسش و پاسخ ( پاسخ به ایمیل شما نیز ارسال می گردد )