دستگاه کپی سیاه و سفید Canon IR 8500

دستگاه کپی سیاه و سفید Canon IR 8500

سرعت کپی                                                          85 برگ در دقیقه
دقت کپی                                                                  600 dpi
سیستم کپی                                                               دیجیتال
نوع جوهر                                                                 تونر خشک
وضوح پرینت / اسکن / کپی                                   600 dpi       
زوم                                                                        25-400%
تعداد کپی مداوم                                                         999
حد اقل سایز کاغذ                                                        A4
حد اکثر سایز کاغذ                                                       A3
بایگانی اسناد                                                               
ویرایش اسناد                                                             
قابلیت برنامه ریزی                                                      

پرسش و پاسخ ( پاسخ به ایمیل شما نیز ارسال می گردد )