دستگاه چاپ بنرو کونیکا512 وفلکس

دستگاه چاپ بنرو کونیکا512 وفلکس

شرکت نوین تاک دستگاه چاپ بنرو فلکس با طراحی جدید و قیمت مناسب

دارای چهار رنگ

هشت هد زار128

پایه مرکب سالونت

و خدماتی ویژه به مشتریان ارائه خدمات میکند

پرسش و پاسخ ( پاسخ به ایمیل شما نیز ارسال می گردد )