دستگاه چاپ بنر

دستگاه چاپ بنر

شرکت نوین تاک برای مشتریان خود به صورت نقدو اقساط دستگاه چاپ بنر و فلکس دارای 4هد کونیکا. چهار رنگ. پایه رنگسالونت. ارائه میکند.

این دستگاه ها دارای ضمانت نامه معتبر فنی می باشد.

پرسش و پاسخ ( پاسخ به ایمیل شما نیز ارسال می گردد )